Articles


Mark Rippetoe | January 20, 2019

운동 선수는 강해지기 위해 스테로이드를 사용한다. 그것이 스테로이드를 사용하는 유일한 이유다. 보디빌더들은 근육을 증가시키거나, 체지방을 줄이는 동안 근육량을 유지하기 위해 스테로이드를 사용하지만 운동 선수들은 강해지기 위해 사용할 뿐이다. 스테로이드는 회복에 도움을 줘서 더욱 힘든 훈련이 가능하도록 만들고, 더 많은 근육량을 만들수 있도록 도와서 빠른 부상 회복을 가능케한다. [Korean translation of Why Functional Training Pushes Kids to Use Steroids]

Continue reading


Max Blochowiak | January 16, 2019

This will be a Deep Dive into the hypertrophy literature and how we should go about accumulating hypertrophy. I say accumulate because hypertrophy is an anabolic process, not a fixed goal one can achieve. Resistance training is our best tool for inducing hypertrophy along with routine consumption of a caloric surplus, and this post will be concerned specifically with the training prescription necessary to maximize gains.

Continue reading


Jeff Russell | January 09, 2019

One Saturday afternoon you decide to head to the gym and max out your squat. Maybe it’s been a while, and you want to see if you can set a new personal record - a number you’ve had your eye on. Once you arrive, you put on your shoes and begin to warm up the lift. After a few sets and some singles, you have your PR attempt loaded on the bar in front of you. You steel yourself, get under the bar, walk it out, squat down and…

Continue reading


Mark Rippetoe | January 06, 2019

Čas sú peniaze. Peniaze sú v tejto dobe vzácne všade okrem DC. Chcete byť silnejší a tak idete do fitka. Najlepšie využitie vášho času vo fitku je progresívny silový program, o ktorom sme sa už bavili predtým - taký, ktorý napomáha stúpajúcej silovej adaptácii s plánovaným nárastom záťaže pri plnom rozsahu pohybu pri zapojení toľkých svalov, ako je to len možné. Tento prístup vám umožňuje dvíhať postupne sa zvyšujúcu váhu, čiže vás robí silnejšími. Silnejší znamená len jednu vec: dokážete s pomocou svojich svalov vynaložiť viac sily. Proces získavania sily zlepšuje schopnosti v každom aspekte vašej fyzickej existencie. Takže, zvyšovať si vo fitku silu je tým najlepším dôvodom, prečo tam chodiť.
Je ale neuveriteľne ľahké plýtvať vašim drahocenným časom akonáhle do fitka vstúpite. Tu je top trojka:

[Slovak translation of The 3 Most Effective Ways to Waste Time in the Gym]

Continue reading
Starting Strength Weekly Report

Highlights from the StartingStrength Community. Browse archives.