Articles | slovak


Mark Rippetoe | November 25, 2018

Máme u nás vo WFAC (Wichita Falls Athletic Club) člena, ktorý za 11 týždňov nabral 25 kilogramov. Nevymýšľam si. Zach Evetts tu u nás začal na konci augusta 2009 a do 12.novembra, keď som ho vážil a meral jeho telesný tuk, nabral 25kg telesnej hmotnosti a z toho viac ako 14kg čistej svalovej hmoty. To vychádza 1,29kg za týždeň, čo sa približne rovná rýchlosti rastu, akú sledujeme u mladých chovných zvierat. Takouto rýchlosťou rastú maličké prasatá, pričom veľa ľudí sa živí výkrmom malých prasiat. [Slovak translation of The Novice Effect]

Continue reading


Mark Rippetoe | November 18, 2018

Tréning s činkami je jednoduchý, logický, efektívny, lacný a hlavne osvedčený. Vo svojej súčasnej forme funguje už desaťročia, a to pre milióny ľudí, a od začiatku 20. storočia predstavuje pre športovcov úspešne fungujúci základ silového tréningu. Tak prečo sú moderné posilňovne napratané stojmi a nie iba činkami a kotúčmi? [Slovak translation of Why Barbells Are Better Than Machines]

Continue reading
Starting Strength Weekly Report

Highlights from the StartingStrength Community. Browse archives.